Právní řešení pro veřejný sektor

Specializace

Veřejné zakázky

Architektonické soutěže

Regulace

Audity a kontroly

Náš tým

Jan Sedláček

Partner

Je zakladatelem a partnerem Urban legal. Právně zajišťoval přípravu klíčových projektů státní nebo regionální infrastruktury. Podílel se na doposud největší české architektonické soutěži. Klienty po celé republice úspěšně zastupoval před správními a civilními soudy, dotačními orgány, případně před orgány finanční správy, a to v drtivé většině ve sporech s několikamiliónovými hodnotami.

Pracoval jako manažer přední české vědeckovýzkumné instituce a po svém působení v renomovaných advokátních kancelářích se rozhodl v roce 2020 založit kancelář vlastní.

Maroš Sovák

Partner

Je zakladatelem a partnerem Urban legal. Podílel se na právní podpoře projektů v hodnotě několika miliard korun. Má zkušenosti s přípravou projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) v oblasti stavebnictví. Poskytoval poradenství při zavádění principů agilního vývoje software v IT zakázkách. Podílel se na přípravě metodických materiálů z oblasti cirkulárního zadávání a ke Green Dealu. Jeho specializací je také pracovněprávní poradenství a právo veřejné podpory.

Před Urban legal působil na seniorních pozicích v advokacii, na Ministerstvu zemědělství nebo u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Lenka Mičkalová

Advokátka

Je spolupracující advokátkou Urban legal. Působila na vedoucích pozicích v advokacii a předtím u Nejvyššího správního soudu. Má zkušenosti s velkými nemovitostními transakcemi, oblastí due dilligence, s občanským, stavebním a přestupkovým právem. Dominantně se věnuje správnímu a občanskému právu. Zkušenosti má i v oboru veřejných zakázek. Vede semináře a přednášky pro studenty Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Alena Jurnečková

Vedoucí kanceláře

Alena působí v našem týmu jako vedoucí kanceláře. Stará se o její hladký chod a administrativu, která je s provozem Urban legal spojená. Po vysokoškolských studiích se několik let profesně věnovala problematice veřejných zakázek na manažerské pozici v přední vědeckovýzkumné instituci. Po mateřské a rodičovské pauze se však rozhodla pro změnu prostředí a nyní uplatňuje svoji lásku k pořádku a byrokracii v Urban legal.

Jakub Sklenák

Paralegal

Jakub je absolventem bilingvního česko-francouzského gymnázia a studentem pátého ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity. V kanceláři sbírá zkušenosti především v oblastech veřejných investic a kontraktací. 

Monika Buzášová

Paralegal

Monika je studentkou pátého ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity. V kanceláři se věnuje architektonickým soutěžím, správnímu a stavebnímu právu. Na fakultě zastává pomocné vědecké činnosti v oboru občanského práva.

Kontakt

Urban legal, advokátní kancelář s.r.o.
Slovákova 279/11,
602 00 Brno

+420-602-655-653
kancelar@urbanlegal.cz

IČO: 179 83 835
DIČ: CZ17983835